Inschrijven2018-08-24T22:52:46+00:00

Inschrijven

Indien u lid wilt worden van volkstuinvereniging ‘De Eendracht’ en in aanmerking komen voor een tuin kunt u zich hieronder online inschrijven. Bruikleen van een tuin geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch voor u verlengd, tenzij u de bruikleenovereenkomst uiterlijk voor 1 november van het lopende jaar heeft opgezegd.

KOSTEN (€ 1,00 korting bij doorlopende machtiging voor automatische incasso)

  • Inschrijfgeld : € 5,00 (eenmalig)
  • Contributie : € 11,00 (jaarlijks)
  • Bruikleen tuin per m² : € 0,15 (jaarlijks)
  • Borg bij uitgifte tuin : € 50,00 (eenmalig)

Nb. De vermelde tarieven kunnen jaarlijks worden herzien door de algemene ledenvergadering.

Indien u liever handmatig het inschrijfformulier invult, dan kunt u deze hier downloaden.

Hoofd- of partnerlid

Een hoofdlid kan aangeven dat hij of zij een partnerlid wenst op de tuin. Het hoofdlid betaalt contributie en de m² tuin die hij in bruikleen heeft. Het partnerlid, die niet op hetzelfde adres woont als het hoofdlid, tuiniert bij het hoofdlid op de tuin en betaalt alleen contributie. Het partnerlid is ook lid van de van de vereniging.

Het partnerlid kan maar bij één hoofdlid worden bijgeschreven. Het hoofdlid is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en voor het partnerlid. Indien het hoofdlid te kennen geeft te willen stoppen met tuinieren, dan kan het partnerlid de tuin overnemen mits het partnerlid tenminste 1 jaar lid is geweest. Bij overdracht dient de tuin te voldoen aan het huishoudelijk reglement en wijzigt het lidmaatschap van het partnerlid naar hoofdlid.

Inschrijvingsformulier

Geslacht ManVrouw (selecteren wat van toepassing is) *

Type lidmaatschap HoofdlidPartnerlid (selecteren wat van toepassing is) *
  • Nadat u dit formulier ondertekend heeft verzonden ontvangt u binnen 14 dagen van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
  • U ontvangt een factuur voor het inschrijfgeld en de contributie. Nadat uw betaling is ontvangen en verwerkt komt u op de wachtlijst. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de plaatsing op de wachtlijst.
  • De coördinator van uw voorkeur tuincomplex wordt door de ledenadministratie op de hoogte gebracht van uw inschrijving.
  • Zodra er een tuin beschikbaar is neemt de coördinator van uw voorkeur tuincomplex telefonisch of per e-mail contact met u op om de optie(s) te bekijken en eventueel te accepteren. De gemiddelde wachttijd voor een tuin hangt af van het complex.
  • Voordat u definitief een tuin in bruikleen kunt nemen dient u zich te identificeren bij de coördinator door middel van het tonen van uw paspoort of identiteitskaart. Neem deze dus mee naar de bezichtiging. Let op! Kopieën worden niet geaccepteerd.


(Let op: U dient alle vijf afzonderlijk voor akkoord aan te vinken voordat u het inschrijvingsformulier kunt verzenden!)