Bestuur en coördinatoren2018-11-01T20:56:43+00:00

Bestuur en coördinatoren

Dagelijks bestuur

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur dat bestaat uit 6 leden. De samenstelling en taakverdeling van het bestuur is als volgt gevormd:

Complex coördinatoren

Elk tuincomplex heeft naast een tuincommissie ook een coördinator als eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en suggesties. Hieronder vindt u de coördinatoren van ieder tuincomplex.

Gegevensbescherming

Volkstuinvereniging ‘De Eendracht’ hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar (aspirant)leden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onbevoegde toegang tegen te gaan. Onze webmaster is tevens de Functionaris Gegevensbescherming.