Wijzigen/Uitschrijven2018-09-30T13:20:24+00:00

Doorgeven wijzigingen of uitschrijven

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw (persoons)gegevens of om u uit te schrijven als lid van volkstuinvereniging ‘De Eendracht’ kunt u gebruikmaken van het formulier op deze pagina.

Indien u liever handmatig het wijzigingen- & uitschrijvingsformulier in wilt vullen om deze per post te kunnen versturen, dan kunt u deze hier downloaden.

de bruikleenovereenkomst voor de hierboven genoemde tuin(en) te beëindigen maar wel lid te willen blijven.
de bruikleenovereenkomst voor de hierboven genoemde tuin(en) en het lidmaatschap te beëindigen.
het lidmaatschap (als partnerlid) van de vereniging te beëindigen.

  • Nadat u dit formulier ondertekend heeft verzonden ontvangt u binnen 14 dagen van de ledenadministratie per e-mail een bevestiging van uw wijziging of verzoek tot uitschrijving.
  • Nb. Indien u zich wenst uit te schrijven dan dient dit verzoek uiterlijk voor 1 november van het lopende jaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
    De coördinator van uw tuincomplex wordt door de ledenadministratie op de hoogte gebracht van uw verzoek tot uitschrijving. Indien van toepassing wordt u door de coördinator van uw tuincomplex benaderd om een afspraak te maken voor de oplevering van uw tuin. Nadat uw tuin in overleg met de coördinator ‘schoon’ is opgeleverd wordt de ingehouden borg overgemaakt naar het bij de ledenadministratie bekende IBAN.
    Indien u niet in de gelegenheid bent uw tuin om welke reden dan ook ‘schoon’ op te leveren, is het bestuur gerechtigd de schoonmaakkosten te verrekenen met de ingehouden borg. Indien de ingehouden borg niet toereikend is worden de overige kosten bij u in rekening gebracht en aanvaardt u deze.

(Let op: U dient alle vier afzonderlijk voor akkoord aan te vinken voordat u het opzeggingsformulier kunt verzenden!)